STEFAN KLEMT
Civ Ing.
Projektledare. KA ansvarig.
Ägare och grundare till Klemt AB.


Stefan har ett förflutet som platschef och entreprenadingenjör hos NPL Bygg i Malmö (5 år). Byggledare och VD i Tyskland (3 år). Projektledare hos Hifab Byggprojektledaren AB i Malmö (5 år) samt projektledare i egen verksamhet sedan år 2000.