PERNILLA NEVSTEN
Tekn.Dr., Civ Ing,
Projektledare. KA ansvarig.
Anställd sedan feb 2008.


Pernillas intresse för fastigheter grundades under barnåren då hon följde med sin far vid besök inom det fastighetsbestånd (främst hyreslägenheter) som byggts upp av familjen Nevsten sedan 1950-talet.