KVALITET

Vår affärsidé är att vi ska leda projekt där de estetiska, funktionella och ekonomiska parametrarna värderas lika högt.
Våra projekt kännetecknas av att alltid få alla parter att samverka i respekt och mot samma mål.

Klemt AB´s grundidé är att leda byggprojekt med kunskap, engagemang och känsla för kvalitet och design.

GENOMFÖRANDE

De tre grundpelarna i projektledning är;

• Rätt handlingar
• Rätt tid
• Rätt ekonomi

Om dessa tre delar uppfylls så blir resultatet ett lyckat projekt med nöjda och återkommande kunder.

Vi på Klemt AB arbetar oftast med delade entreprenader, där de tre punkterna är lättare att övervaka. Kostnaderna hålls nere genom att respektive byggdel handlas upp i konkurrens. Kvaliteten i projekten bibehålls genom total insyn och kontroll.

Klemt AB arbetar även med alla övriga entreprenadformer.


KVALITET

Företaget arbetar i enlighet med ISO 9001. I företagets kvalitetssystem ingår en omfattande mappstruktur för upprätthållande av strukturerande projekt. Kontrollmöten (internmöten) betr. projektens genomgörande och uppföljningsarbete i projektens slutskede hålls regelbundet.


MILJÖ

Vi arbetar uteslutande med våra kunders miljöprogram och följer deras upprättade anvisningar och riktlinjer. Klemt AB har även abonnemang hos Byggvarubedömningen för att säkerställa miljövänliga val i beställarens projekt.
I företagets miljöpolicy ingår förutom användande av miljövänliga material, återanvändning, källsortering, ett tydligt mål att minimera våra transporter till och från möten. I dag går vi till ca 80% av våra projekt.
I övrigt utnyttjar vi i möjligaste mån kollektivtrafiken.