TJÄNSTER

Klemt AB är ett oberoende konsultbolag utan anknytning till vare sig projektör, entreprenör eller leverantör.

Klemt AB erbjuder följande tjänster:
• Projektledning
• Byggledning
• Budgetarbete
• Ekonomiska uppföljningar
• Kvalitetsansvar enligt PBL
• Byggteknisk rådgivning